1. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 2. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 3. aktivt centrum

  aktivt centrum, den del av ett enzym där katalysen sker.
 4. aktivt område

  aktivt område, inom astrofysiken ett område på en stjärnas yta, vanligen solytan, där aktiviteten tillfälligt är förhöjd, t.ex. i solfläckar eller i flare-områden.
 5. aktivt pansar

  aktivt pansar, äldre benämning på reaktivt pansar.
 6. aktivt filter

  aktivt filter, ett elektroniskt filter som innehåller aktiva komponenter (se aktiv komponent).
 7. aktivt lager

  aktivt lager, de ytliga delarna av marken i ett permafrostområde, vilka årligen töar och åter tjälar.
 8. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 9. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 10. aktivt slam

  aktivt slam, den aktiva delen i många reningsverks biologiska reningssteg.