1. aktivum

  aktivum, språkvetenskaplig term; se aktiv.
 2. aktivum

  ak´tivum subst. aktivet el. ~, aktiver ORDLED: akt-iv-et
  Svensk ordbok
 3. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 4. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

 5. sanskrit

  sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk.