1. aktstudie

  aktstudie, konstterm, se akt.
 2. aktstycke

  ak`tstycke subst. ~t ~n ORDLED: akt--styck-et
  Svensk ordbok
 3. aktsam

  ak`tsam adj. ~t ~ma ORDLED: akt-samm-are
  Svensk ordbok
 4. aktor

  aktor, kärandepart, se actor.
 5. akter

  akter, bakre delen av en båt.
 6. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 7. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 8. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.
 9. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 10. akter

  2ak´ter adv.
  Svensk ordbok