1. aktsam

  ak`tsam adj. ~t ~ma ORDLED: akt-samm-are
  Svensk ordbok
 2. kyrkorum

  kyrkorum, kyrka, kapell eller annan lokal som invigts för kristet gudstjänstfirande.
 3. due diligence

  due diligence, DD, företagsbesiktning, en noggrann granskning av bl.a. ett företags legala, finansiella och marknadsmässiga aspekter inför t.ex. ett beslut om företagsförvärv.
 4. Russell Kirk

  Kirk, Russell, 1918–94, amerikansk politisk tänkare, författare och kritiker.
 5. lojalitetsplikt

  lojalitetsplikt, samlingsterm för olika förpliktelser för arbetstagare gentemot arbetsgivare.
 6. borgerlig begravning

  borgerlig begravning, begravning i annan än kyrklig ordning.
 7. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 8. nitroföreningar

  nitroföreningar, kemiska föreningar innehållande nitrogruppen, –NO2.

 9. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 10. vårdsam

  vå`rdsam adj. ~t ~ma ORDLED: vård-samm-are
  Svensk ordbok