1. aktuarie

  aktuarie, äldre titel för tjänsteman i offentlig förvaltning med huvudsakligen statistiska uppgifter.
 2. aktuarie

  aktuarie, inom försäkringsbranschen person med matematisk-statistisk utbildning som ansvarar för bl.a. försäkringstekniska beräkningar.
 3. aktuarie

  aktua`rie subst. ~n ~r ORDLED: aktu-ari-en
  Svensk ordbok
 4. Skandinavisk Aktuarietidskrift

  Skandinavisk Aktuarietidskrift, äldre namn på Scandinavian Actuarial Journal.
 5. Harald Cramér

  Cramér, Harald, 1893–1985, statistiker, en av den matematiska statistikens förgrundsgestalter under 1900-talet.
 6. Posse

  Posse, släkt som härstammar från den jylländske väpnaren Niels Jensen Loupose ( död tidigast 1401).
 7. personförsäkring

  personförsäkring, försäkring där försäkringsgivarens åtaganden är knutna till en eller flera personers liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga.
 8. matematisk statistik

  matematisk statistik, i Sverige använt namn på ett universitetsämne vid tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteter, med utbildning och forskning i sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar främst inom naturvetenskap, teknik och medicin.