1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 3. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 4. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 5. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 6. antisemitism

  antisemitism, fientlighet, förföljelse eller fördomar mot judar som etnisk eller religiös grupp.

 7. nationell minoritet

  nationell minoritet, en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen.
 8. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 9. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 10. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.