1. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 2. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 3. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 4. akutfasprotein

  akutfasprotein, akutfasreaktant, protein i blodet som kraftigt ökar i koncentration när kroppen drabbas av en akut åkomma eller skada med starkt inslag av inflammatorisk reaktion, dvs. med feber, smärtor, ömhet m.m.
 5. akutvård

  akutvård, akut omhändertagande, enligt Socialstyrelsens definition ”akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient från insjuknande till definitiv behandling/vård”.
 6. akut

  3aku´t adv.
  Svensk ordbok
 7. akut

  2aku´t subst. ~en ~er ORDLED: akut-en
  Svensk ordbok
 8. akut

  1aku´t adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 9. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 10. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.