1. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 2. akutfasprotein

  akutfasprotein, akutfasreaktant, protein i blodet som kraftigt ökar i koncentration när kroppen drabbas av en akut åkomma eller skada med starkt inslag av inflammatorisk reaktion, dvs. med feber, smärtor, ömhet m.m.
 3. akut-p-piller

  akut-p-piller, APP, ”dagen efter-piller”, hormonpreparat avsett för tillfälligt befruktningsförhindrande (antikonceptionellt) bruk.

 4. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 5. akutvård

  akutvård, akut omhändertagande, enligt Socialstyrelsens definition ”akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient från insjuknande till definitiv behandling/vård”.
 6. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 7. akut

  3aku´t adv.
  Svensk ordbok
 8. akut

  2aku´t subst. ~en ~er ORDLED: akut-en
  Svensk ordbok
 9. akut

  1aku´t adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 10. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.