1. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 2. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 3. akut-p-piller

  akut-p-piller, APP, ”dagen efter-piller”, hormonpreparat avsett för tillfälligt befruktningsförhindrande (antikonceptionellt) bruk.

 4. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 5. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 6. Ryunosuke Akutagawa

  Akutagawa, Ryunosuke, japanska Akutagawa Ryūnosuke, 1892–1927, japansk författare.
 7. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 9. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 10. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).