1. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 2. Ryunosuke Akutagawa

  Akutagawa, Ryunosuke, japanska Akutagawa Ryūnosuke, 1892–1927, japansk författare.
 3. akutavdelning

  aku`tavdelning subst. ~en ~ar ORDLED: akut--av-del-ning-en
  Svensk ordbok
 4. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 5. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 6. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 8. Nero

  Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), född 15 december 37 e.Kr., död 9 juni 68, romersk kejsare från 54, den siste härskaren av den julisk-claudiska dynastin.

 9. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.
 10. flodkräfta

  flodkräfta, Astacus astacus, art i ordningen tiofotade kräftdjur.