1. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 2. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 3. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 4. akut

  3aku´t adv.
  Svensk ordbok
 5. akut

  2aku´t subst. ~en ~er ORDLED: akut-en
  Svensk ordbok
 6. akut

  1aku´t adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 8. Olof Thörnell

  Thörnell, Olof, 1877–1977, militär, general 1940, överbefälhavare 1939–44.
 9. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 10. baseboll

  baseboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll, softboll och det finska spelet boboll.