1. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 2. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 3. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 4. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 5. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 6. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 7. WHO

  WHO, World Health Organization, Världshälso­organisa­tio­nen, FN-organ, grundat 1948, med huvudkontor i Genève.

 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 9. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 10. C-reaktivt protein

  C-reaktivt protein, CRP , ett akutfasprotein, dvs. ett protein som bildas i ökad omfattning vid akuta infektioner och inflammatoriska sjukdomar.