1. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 2. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 3. akut

  akut, häftig, hastig, plötslig.
 4. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 5. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 6. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 7. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 9. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation, upptäckt i Hongkong och Vietnam i februari 2003 och spårad till en epidemi som hade börjat i provinsen Guangdong i Kina i november 2002.

 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.