1. vård- och omsorgsprogrammet

  vård- och omsorgsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som riktar sig till elever som vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken.
 2. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.
 3. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 4. ambulanssjukvård

  ambulanssjukvård, sedan slutet av 1970-talet den sjukvård som utövas i samband med transport av patienter till eller mellan sjukvårdsinrättningar.
 5. långtidssjukvård

  långtidssjukvård, vård och omvårdnad under längre perioder på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålderdomssvaghet.
 6. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 7. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, substans som är prototypen för syntetiska centralstimulerande medel och är en av de viktigaste orsakerna till narkotikaberoende.

 8. trafikmedicin

  trafikmedicin, sammanfattande benämning på forsknings- och verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken.