1. akvatisk

  akvatisk, hörande till eller bildad i vatten.
 2. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 3. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 4. biom

  biom, biotisk region, område som karakteriseras genom sina regionala ekosystemtyper.
 5. grönalger

  grönalger, Chlorophyta, division alger med uppemot 20 000 arter över hela världen.
 6. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 7. Emån

  Emån, vattendrag i östra Småland; längd 220 km.
 8. rovdjur

  rovdjur, Carnivora, ordning däggdjur med ca 290 nu levande arter (för indelning i underordningar, familjer och underfamiljer se textruta).
 9. akvatisk energi

  akvatisk energi, energi från vatten.
 10. akvatisk

  akva´tisk adj. ~t ORDLED: akv-at-isk
  Svensk ordbok