1. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 2. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 3. akvatisk

  akvatisk, hörande till eller bildad i vatten.
 4. biom

  biom, biotisk region, område som karakteriseras genom sina regionala ekosystemtyper.
 5. grönalger

  grönalger, Chlorophyta, division alger med uppemot 20 000 arter över hela världen.
 6. Emån

  Emån, vattendrag i östra Småland; längd 220 km.
 7. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 8. rovdjur

  rovdjur, Carnivora, ordning däggdjur med ca 290 nu levande arter (för indelning i underordningar, familjer och underfamiljer se textruta).
 9. akvatisk energi

  akvatisk energi, energi från vatten.
 10. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.