1. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 2. akvedukt

  akvedukt, vätskefylld kanal i ett organ.
 3. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 7. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 9. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 10. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.