1. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 2. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 3. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.