1. akveduktstenos

  akveduktstenos, förträngning av hjärnans akvedukt (vätskefylld kanal i organ).
 2. akvedukt

  akvedukt är ett ord som kommer från latinet och betyder vattenledning.
 3. akvedukt

  akvedukt, vätskefylld kanal i ett organ.
 4. akvedukt

  akveduk´t subst. ~en ~er ORDLED: akve-dukt-en
  Svensk ordbok
 5. Håverudsakvedukten

  Håverudsakvedukten, egentligen akvedukten vid Håverud, kanalbro som leder Dalslands kanal över Upperudsälven i höjd med den numera utbyggda Håverudsströmmen.
 6. Querétaro

  Querétaro, huvudstad i delstaten Querétaro, mellersta Mexico.

 7. viadukt

  viadukt kallar man ofta en bro på land.
 8. Nineves kanaler

  Nineves kanaler, kanaler i det forna Assyrien som försåg Nineve med vatten från Tigris.
 9. noria

  noria, vattenhjul som lyfter strömmande vatten med hjälp av dess egen kraft via skovlar fästa kring hjulets omkrets.
 10. ajutage

  ajutage, benämning på grovleken (diametern) hos de vattenledningsrör av bly som i ett finfördelat nät i de större romerska städerna distribuerade vattnet från akvedukter och reservoarer ut till offentliga och privata konsumenter.