1. al

  al, växtsläkte, se alar.
 2. al

  al är träslaget som man får från trädarterna klibbal och gråal.
 3. AL

  AL är nationalitetsbeteckning för Albanien.
 4. Al

  Al är det kemiska tecknet för aluminium.
 5. AL

  AL, förkortning för Alabama (USA), använd främst i postala sammanhang.
 6. al

  al subst. ~en ~ar ORDLED: al-en
  Svensk ordbok
 7. al-

  al-, bestämd artikel i arabiskan.
 8. al-Ikhwan al-Muslimun

  al-Ikhwan al-Muslimun, al-Ikhwan al-muslimun, al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk organisation, se Muslimska brödraskapet.
 9. al-Gama’at al-Islamiyya

  al-Gama’at al-Islamiyya, islamistisk rörelse av egyptiskt ursprung, se al-Jama’at al-Islamiyya.
 10. al-Jilf al-Kabirplatån

  al-Jilf al-Kabirplatån, berg i sydvästra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.