1. alanin

  alanin, Ala, A, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 2. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 3. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 4. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 5. transaminering

  transaminering, en reaktion som innebär att en aminogrupp överförs från en aminosyra, som omvandlas till motsvarande α-ketosyra, till en annan α-ketosyra, som då blir en aminosyra.
 6. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 7. proteinomsättning

  proteinomsättning, nedbrytning och uppbyggnad av proteiner i kroppen.
 8. alanin

  alani´n subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: alan-in-et
  Svensk ordbok
 9. elastin

  elastin, ett av de proteiner som bygger upp kroppens vävnader och som bildar fibrer med hög elasticitet.
 10. karnosin

  karnosin (av latin carnosus ’köttig’, av caro ’kött’), en naturligt förekommande dipeptid.