1. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 2. alarmreaktion

  alarmreaktion, inledande fas av det generella anpassningssyndromet GAS, en biologisk försvarsreaktion hos djur inklusive människor inför yttre påfrestningar ( stress).
 3. ALARA-principen

  ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable, rekommendation från Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, i rapport 26 (1977) om strålskydd för patienter.
 4. al

  al, växtsläkte, se alar.
 5. alarmeringscentral

  alarmeringscentral, en SOS-Central med telefonnummer 112.
 6. Alarik I

  Alarik I, död 410, visigotisk kung.
 7. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 8. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 9. alarmämnen

  alarmämnen, ämnen (en typ av feromoner) som på kemisk väg, oftast som dofter, informerar artfränder om en fara.
 10. alariofink

  alariofink, Serinus alario, art inom fågelfamiljen finkar.