1. alarm

  alar´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-larm-et
  Svensk ordbok
 2. alarmeringscentral

  alarmeringscentral, en SOS-Central med telefonnummer 112.
 3. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 4. alarmämnen

  alarmämnen, ämnen (en typ av feromoner) som på kemisk väg, oftast som dofter, informerar artfränder om en fara.
 5. alarmreaktion

  alarmreaktion, inledande fas av det generella anpassningssyndromet GAS, en biologisk försvarsreaktion hos djur inklusive människor inför yttre påfrestningar ( stress).
 6. alarmera

  alarme´ra verb ~de ~t ORDLED: a-larm-er-ar SUBST.: alarmerande, alarmering
  Svensk ordbok
 7. alarmerande

  alarme´rande adj., ingen böjning ORDLED: a-larm-er-ande
  Svensk ordbok
 8. alarmistisk

  alarmis`tisk adj. ~t ORDLED: a-larm-ist-isk
  Svensk ordbok
 9. alarmist

  alarmis´t subst. ~en ~er ORDLED: a-larm-ist-en
  Svensk ordbok
 10. Multan

  Multan, stad i provinsen Punjab, mellersta Pakistan.