1. alarmreaktion

  alarmreaktion, inledande fas av det generella anpassningssyndromet GAS, en biologisk försvarsreaktion hos djur inklusive människor inför yttre påfrestningar ( stress).
 2. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 3. alarmeringscentral

  alarmeringscentral, en SOS-Central med telefonnummer 112.
 4. alarm

  alar´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-larm-et
  Svensk ordbok
 5. alarmämnen

  alarmämnen, ämnen (en typ av feromoner) som på kemisk väg, oftast som dofter, informerar artfränder om en fara.
 6. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 7. exoplanet

  exoplanet, planet i ett annat solsystem än vårt eget.
 8. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 9. alarmera

  alarme´ra verb ~de ~t ORDLED: a-larm-er-ar SUBST.: alarmerande, alarmering
  Svensk ordbok
 10. alarmerande

  alarme´rande adj., ingen böjning ORDLED: a-larm-er-ande
  Svensk ordbok