1. alarmerande

  alarme´rande adj., ingen böjning ORDLED: a-larm-er-ande
  Svensk ordbok
 2. bladlöss

  bladlöss, Aphidoidea, överfamilj i insektsordningen växtsugare.
 3. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 4. hjärnblödning

  hjärnblödning, haemorrhagia cerebri,är ofta lokaliserad till storhjärnans centralt belägna kärnstrukturer, dvs. till närheten av hjärnans vätskefyllda kamrar (ventriklar), till vilka blödningen kan bryta igenom, ofta med dödlig utgång.
 5. tomte

  tomte, gestalt i folktron.
 6. alarmera

  alarme´ra verb ~de ~t ORDLED: a-larm-er-ar SUBST.: alarmerande, alarmering
  Svensk ordbok
 7. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 8. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 9. hemoptys

  hemoptys, upphostning av blod.
 10. Jamaica

  Jamaica, stat i Västindien.