1. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 2. summer

  summer, elektromekanisk eller elektronisk komponent för alstring av ljud.
 3. digitalur

  digitalur, ur med digital tidvisning, dvs. tiden anges i direkt avläsbara siffror för timme, minut och sekund.
 4. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 5. alarm

  alar´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-larm-et
  Svensk ordbok
 6. doftämnen

  doftämnen, ämnen eller blandningar av ämnen som utsöndras av en biologisk individ och utgör en artspecifik kemisk signal (t.ex. alarm, revirmarkering, sexuallockmedel).
 7. larmcentral

  larmcentral, del av larmsystem.
 8. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.
 9. Multan

  Multan, stad i provinsen Punjab, mellersta Pakistan.

 10. Jerry Williams

  Williams, Jerry, egentligen Erik Fernström, 1942–2018, rocksångare.