1. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 2. ALARA-principen

  ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable, rekommendation från Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, i rapport 26 (1977) om strålskydd för patienter.
 3. al

  al, växtsläkte, se alar.
 4. Alnus

  Alnus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet alar.
 5. Jean Allard

  Allard, Jean, fransk trädgårdsmästare, verksam i Sverige 1563–74.
 6. grönsiska

  grönsiska, Carduelis spinus, art i fågelfamiljen finkar.
 7. apetal

  apetal, om blomma: saknande kronblad.
 8. fuktäng

  fuktäng, mellanting mellan äng och kärr, i regel inte torvbildande (ängskärr bildar torv, men skillnaden är oskarp).
 9. fattigbark

  fattigbark, term, lanserad av Einar Du Rietz, avseende sådana träd där pH-värdet i barken är lågt (3,5–4) liksom näringstillgången.
 10. nordamerikansk bäver

  nordamerikansk bäver, Castor ca­na­densis , art i gnagarfamiljen bävrar.