1. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 2. al

  al, växtsläkte, se alar.
 3. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 4. fattigbark

  fattigbark, term, lanserad av Einar Du Rietz, avseende sådana träd där pH-värdet i barken är lågt (3,5–4) liksom näringstillgången.
 5. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 6. ALARA-principen

  ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable, rekommendation från Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, i rapport 26 (1977) om strålskydd för patienter.
 7. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 8. Alnus

  Alnus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet alar.
 9. fuktäng

  fuktäng, mellanting mellan äng och kärr, i regel inte torvbildande (ängskärr bildar torv, men skillnaden är oskarp).
 10. björkväxter

  björkväxter, Betulaceae, familj växter omfattande 6 släkten och cirka 200 arter lövfällande träd och buskar; mest förekommande i den norra tempererade zonen men även i tropiska bergstrakter och i Sydamerika.