1. albedo

  albedo, reflexionsförmåga, den andel av vinkelrätt infallande ljus som återkastas av en yta eller en kropp.
 2. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 3. Michail Budyko

  Budyko, Michail, 1920–2001, rysk klimatforskare.
 4. kontrastsynvidd

  kontrastsynvidd, mått på meteorologisk sikt grundat på ögats förmåga att vid dagsljus urskilja kontrasten mellan ett svart föremål och en ljus bakgrund.
 5. diffus solstrålning

  diffus solstrålning, den solstrålning som genom ljusspridning i atmosfären når ned till jordens mark- eller havsnivå.
 6. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 7. snöbollsjorden

  snöbollsjorden (av engelska snowball Earth), en omtvistad hypotes om att jorden för mer än 600 miljoner år sedan genomgick en eller flera omfattande istider.
 8. Neptunus

  Neptunus, symbol ♆, den åttonde och yttersta planeten i solsystemet.
 9. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 10. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.