1. albit

  albit, ett vanligen färglöst, genomskinligt fältspatmineral, som är bergartsbildande bland såväl magmatiska som metamorfa bergarter.
 2. albit-epidot-hornfelsfacies

  albit-epidot-hornfelsfacies, beteckning för de bergarter som är produkter av kontaktmetamorfos av låg grad.
 3. albitit

  albitit, bergart som huvudsakligen består av mineralet albit.
 4. albitisering

  albitisering, metasomatisk omvandling av bergart som innebär att vissa mineral i den ursprungliga bergarten ersätts av albit.
 5. albittvilling

  albittvilling, regelbunden sammanväxning ( tvillingbildning) mellan två eller oftast flera kristallindivider hos fältspater som tillhör det triklina kristallsystemet.
 6. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 7. fältspater

  fältspater, fältspatgruppen, stor grupp bergartsbildande mineral tillhörande tektosilikaterna.
 8. alkalifältspat

  alkalifältspat, en grupp fältspater som är fasta lösningar mellan eller avblandningar av kalifältspat K(AlSi 3O 8) och albit Na(AlSi 3O 8) i olika proportioner.
 9. grönskiffer

  grönskiffer, grön, folierad bergart som uppkommer genom att en basisk magmabergart utsätts för svag regionalmetamorfos.
 10. grönsten

  grönsten, låggradigt metamorf men ej förskiffrad basisk magmabergart.