1. albit

  albit, ett vanligen färglöst, genomskinligt fältspatmineral, som är bergartsbildande bland såväl magmatiska som metamorfa bergarter.
 2. albit-epidot-hornfelsfacies

  albit-epidot-hornfelsfacies, beteckning för de bergarter som är produkter av kontaktmetamorfos av låg grad.
 3. albitit

  albitit, bergart som huvudsakligen består av mineralet albit.
 4. albitisering

  albitisering, metasomatisk omvandling av bergart som innebär att vissa mineral i den ursprungliga bergarten ersätts av albit.
 5. albittvilling

  albittvilling, regelbunden sammanväxning ( tvillingbildning) mellan två eller oftast flera kristallindivider hos fältspater som tillhör det triklina kristallsystemet.
 6. alkalifältspat

  alkalifältspat, en grupp fältspater som är fasta lösningar mellan eller avblandningar av kalifältspat K(AlSi 3O 8) och albit Na(AlSi 3O 8) i olika proportioner.
 7. grönsten

  grönsten, låggradigt metamorf men ej förskiffrad basisk magmabergart.
 8. keratofyr

  keratofyr, ursprungligen intermediär eller sur vulkanisk bergart, vilken genom metasomatisk omvandling kommit att bestå huvudsakligen av mineralet albit.
 9. antipertit

  antipertit, typ av alkalifältspat som uppvisar ofta långsträckta och med varandra parallella eller nästan parallella, mikroskopiska avblandningskroppar av kalifältspat i en värdkristall av plagioklas (albit).
 10. grönskiffer

  grönskiffer, grön, folierad bergart som uppkommer genom att en basisk magmabergart utsätts för svag regionalmetamorfos.