1. albuminer

  albuminer, en grupp proteiner som finns i många organismer och som karakteriseras av att de är lättlösliga i vatten.
 2. serum

  serum, gulaktig vätska som pressas ut när levrat blod långsamt drar sig samman.
 3. ödem

  ödem, onormal ansamling av vätska i kroppen.
 4. urin

  urin, hos djur utsöndringsprodukten från vissa exkretionsorgan, t.ex. njurar och malpighiska rör.
 5. blodplasma

  blodplasma, plasma, den svagt gulfärgade vätska som tillsammans med blodkropparna utgör blodet.
 6. ascites

  ascites, ansamling av vätska i bukhålan.
 7. bilirubin

  bilirubin, gallfärgämne, en gulfärgad produkt från nedbrytningen av hem, en del av blodfärgämnet hemoglobin.
 8. albuminuri

  albuminuri, ökad förekomst av albumin i urinen, ett vanligt symtom vid njursjukdomar, särskilt njurinflammationer.
 9. albumin

  albumi´n subst. ~et el. ~en, ~er ORDLED: alb-um-in-et
  Svensk ordbok
 10. proteinuri

  proteinuri, ökad mängd protein i urinen.