1. Albyl

  Albyl ®, läkemedel, varumärkesnamn för acetylsalicylsyra.
 2. Albyl

  Alby´l® subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: Alb-yl-en
  Svensk ordbok
 3. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 4. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 5. analgetikum

  analgetikum, preparat som övergående minskar eller upphäver smärtkänslan.
 6. AB Leo

  AB Leo, läkemedelsföretag grundat 1914 i Helsingborg av den danske apotekaren August Kongsted ( 1870–1939), sedan 1990 ingående i Kabi Pharmacia.
 7. Aspirin

  Aspiri´n® subst. ~et ORDLED: A-spir-in-et
  Svensk ordbok
 8. Magnecyl

  Magnecyl® [maŋnesy´l] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: Magne-cyl-en
  Svensk ordbok