1. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 2. aldehyd

  aldehy´d subst. ~en ~er ORDLED: al-de-hyd-en
  Svensk ordbok
 3. heliotropin

  heliotropin, aromatisk aldehyd, detsamma som piperonal.
 4. paraldehyd

  paraldehyd, cyklisk trimer av acetaldehyd, färglös vätska som haft viss användning som lugnande medel och sömnmedel.
 5. cannizzaroreaktion

  cannizzaroreaktion, en efter Stanislao Cannizzaro uppkallad disproportionering av en aldehyd till karboxylsyra och alkohol i alkalisk lösning.
 6. oxoprocessen

  oxoprocessen, industriellt förfarande vid vilket en alken får reagera med koloxid och vätgas i närvaro av en koboltkatalysator under bildning av aldehyd (hydroformylering).
 7. desinfektion

  desinfektion, oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer i sådan utsträckning att de behandlade föremålen inte sprider smitta.
 8. aldehydharts

  aldehydharts, rödgult till mörkbrunt harts som bildas vid polymerisation av en aldehyd, t.ex. acetaldehyd, under inverkan av stark natronlut.
 9. piperonal

  piperonal, heliotropin, aromatisk aldehyd som används i parfymer, i essenser med körsbärs- eller vaniljsmak och till industriell syntes.
 10. oximer

  oximer, derivat av aldehyder eller ketoner med hydroxylamin.