1. aldrin

  aldrin, organisk klorförening som tidigare haft stor global användning som insekticid, främst mot jordlevande insekter.
 2. Edwin E. (”Buzz”) Aldrin

  Aldrin, Edwin Eugene, jr ( ”Buzz”), född 1930, amerikansk astronaut (svenskättad), som deltog i Apollo 11:s månfärd 16–24 juli 1969 tillsammans med Neil Armstrong och Michael Collins.
 3. Neil Armstrong

  Neil Armstrong var en amerikansk astronaut som var den första människan på månen.
 4. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 5. klorerade kolväten

  klorerade kolväten, kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts med klor.
 6. Michael Collins

  Collins, Michael, född 1930, amerikansk astronaut.
 7. dieldrin

  dieldrin, organisk klorförening som tidigare haft stor global användning som insekticid inom jordbruket samt för att skydda byggnader och textilier mot insektsangrepp.
 8. armalcolit

  armalcolit, svart ogenomskinligt oxidmineral, uppkallat efter astronauterna Neil Armstrong, Edwin Aldrin och Michael Collins.
 9. Apolloprojektet

  Apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1961–72 med syfte att landsätta människor på månen.
 10. astronaut

  astronaut är den vanligaste beteckningen för en rymdfarare.