1. Edwin E. (”Buzz”) Aldrin

  Aldrin, Edwin Eugene, jr ( ”Buzz”), född 1930, amerikansk astronaut (svenskättad), som deltog i Apollo 11:s månfärd 16–24 juli 1969 tillsammans med Neil Armstrong och Michael Collins.
 2. aldrin

  aldrin, organisk klorförening som tidigare haft stor global användning som insekticid, främst mot jordlevande insekter.
 3. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 4. Neil Armstrong

  Armstrong, Neil, född 5 augusti 1930, död 25 augusti 2012, amerikansk astronaut, den första människan som gick på månen.
 5. Apolloprojektet

  Apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1961–72 med syfte att landsätta människor på månen.
 6. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 7. klorerade kolväten

  klorerade kolväten, kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts med klor.
 8. Michael Collins

  Collins, Michael, född 1930, amerikansk astronaut.
 9. halogenerade kolväten

  halogenerade kolväten , kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts (substituerats) med halogenatomer (fluor, klor, brom, jod).

 10. astronaut

  astronaut är den vanligaste beteckningen för en rymdfarare.