1. aleatorisk

  aleatorisk, slumpmässig.
 2. aleatorisk musik

  aleatorisk musik, slumpmusik, musikverk med mer eller mindre slumpmässigt styrda valmöjligheter vid komponerandet och/eller framförandet (improvisation).
 3. aleatorisk

  aleato´risk adj. ~t ORDLED: aleat-or-isk
  Svensk ordbok
 4. slumpmusik

  slumpmusik, annat namn på aleatorisk musik.
 5. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 6. Witold Lutosławski

  Lutosławski, Witold, född 25 januari 1913, död 7 februari 1994, polsk tonsättare.
 7. Ingvar Lidholm

  Lidholm, Ingvar, född 24 februari 1921, död 17 oktober 2017, tonsättare, professor i komposition vid Musikhögskolan i Stockholm 1965–75.

 8. öppen konst

  öppen konst, aleatorisk konst, konst utan given tolkning eller betydelse i vilken slumpen ges en väsentlig roll.
 9. grafisk notering

  grafisk notering, samlingsterm för olika försök att med hjälp av grafiska symboler notera musik vars strukturer ligger utanför den vanliga notskriftens betydelsebärande kapacitet.
 10. Luigi Nono

  Nono, Luigi, 1924–90, italiensk tonsättare.