1. Alentejokanalerna

  Alentejokanalerna, system av bevattningskanaler i landskapet Alentejo i södra Portugal med en sammanlagd längd av ca 9 000 km.
 2. Alençon

  Alençon, huvudort i departementet Orne, Brasse-Normandie, nordvästra Frankrike, 175 km sydväst om Paris.

 3. Humberto de Alencar Castelo Branco

  Castelo Branco, Humberto de Alencar, 1900–67, brasiliansk militär, president 1964–67.
 4. alrot

  alrot, trä från alens rötter och stamansvällningar.
 5. Ele Alenius

  Alenius, Ele, född 1925, finländsk politiker.
 6. José de Alencar

  Alencar, José de, 1829–77, brasiliansk författare.

 7. Chrysler Building

  Chrysler Building, skyskrapa på Manhattan i New York, USA.
 8. Sébastien Loeb

  Loeb, Sébastien, född 1974, fransk rallyförare.
 9. bisfosfonater

  bisfosfonater, grupp läkemedel som minskar urkalkningen av ben genom att hämma aktiviteten hos de benceller (osteoklaster) som deltar i nedbrytningen av benvävnad.
 10. Jens Sigsgaard

  Sigsgaard, Jens, 1910–91, dansk reformpedagog och barnboksförfattare.