1. alert

  alert´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. alerten

  alert´en subst., best. f. ORDLED: alert-en
  Svensk ordbok
 3. sibirisk katt

  sibirisk katt, rysk semilånghårig kattras i raskategori II.

 4. Command & Conquer

  Command & Conquer, datorspel av typen RTS (efter engelskans real-time strategy), skapat 1995 av Westwood Studios.
 5. Ellesmereön

  Ellesmereön, engelska Ellesmere Island, den nordligaste av de kanadensiska polaröarna och den största av Queen Elizabeth-öarna; 196 236 km 2.
 6. ISI

  ISI, Institute for Scientific Information , Philadelphia, USA, grundades 1958 och är en av världens ledande referenstjänster med utgivning av tryckalster, Internettjänster, disketter, CD-ROM, mikrofiche och magnetband.
 7. sokoke

  sokoke, kenyansk-dansk korthårig kattras i raskategori III.
 8. bengal

  bengal, amerikansk korthårig kattras i raskategori III.
 9. russian blue

  russian blue, dansk-brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 10. ocicat

  ocicat, amerikansk korthårig kattras i raskategori III.