1. Alessandro Volta

  Volta, Alessandro, 1745–1827, italiensk fysiker.
 2. Ales stenar

  Ales stenar, Sveriges största bevarade skeppssättning, belägen på Kåsehuvud norr om Kåseberga i Valleberga, sydöstra Skåne.
 3. Alès

  Alès, stad i Occitanie, södra Frankrike, 75 km nordväst om Marseille.

 4. Alessandro Scarlatti

  Scarlatti, Alessandro, 1660–1725, italiensk tonsättare.
 5. Alessandro Farnese

  Farnese, Alessandro, 1545–92, italiensk fältherre, från 1586 hertig av Parma och Piacenza; jämför släktartikel Farnese.

 6. Alesia

  Alesia, gallisk ort (nuvarande Alise-Sainte-Reine nära Dijon i östra Frankrike), där Caesar 52 f.Kr. belägrade och slog en truppstyrka, som var dubbelt så stor som hans egen och som leddes av Vercingetorix.
 7. Aleš Hrdlička

  Hrdlička, Aleš, 1869–1943, amerikansk fysisk antropolog, från 1899 ansvarig för de expeditioner i fysisk antropologi som anordnades av American Museum of Natural History, från 1910 intendent vid Smithsonian Institution.

 8. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 9. Alessandria

  Alessandria, stad i regionen Piemonte, norra Italien.

 10. Alessandro di Cagliostro

  Cagliostro, Alessandro di, 1743–95, italiensk äventyrare och charlatan.