1. alfastrålning

  alfastrålning, strålning som utgörs av alfapartiklar, dvs. atomkärnor av helium (med två protoner och två neutroner), och som kan utsändas från främst tunga, radioaktiva atomkärnor (se alfasönderfall).
 2. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 3. alf

  alf, ett övernaturligt väsen, se alv.
 4. alfasönderfall

  alfasönderfall, α-sönderfall, en radioaktiv process där alfapartiklar (alfastrålning) utsänds spontant.
 5. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 6. alfapartikel

  alfapartikel, heliumkärna som sänds ut vid radioaktivt sönderfall av vissa tunga atomkärnor.
 7. al-Fatah

  al-Fatah, al Fatḥ, palestinsk organisation bildad i slutet av 1950-talet av bland andra Yasir Arafat; namnet kan också tolkas som de omvända initialerna i Ḥarakat at-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasṭīnī, ’Palestinas nationella befrielserörelse’.

 8. Alfred Russel Wallace

  Wallace, Alfred Russel, född 8 januari 1823, död 7 november 1913, brittisk naturforskare som samtidigt med – men oberoende av – Darwin lade fram teorin om arternas uppkomst genom naturligt urval.
 9. alfahelix

  alfahelix, α-helix, vanlig sekundärstruktur i proteiner.
 10. Alf Svensson

  Svensson, Alf, född 1938, politiker (kristdemokrat), statsråd 1991–94, riksdagsman 1985–88 och 1991–2009, ledamot av Europaparlamentet sedan 2009.