1. alfastrålning

  alfastrålning, strålning som utgörs av alfapartiklar, dvs. atomkärnor av helium (med två protoner och två neutroner), och som kan utsändas från främst tunga, radioaktiva atomkärnor (se alfasönderfall).
 2. alfasönderfall

  alfasönderfall, α-sönderfall, en radioaktiv process där alfapartiklar (alfastrålning) utsänds spontant.
 3. Alfa

  Alfa, α, inom astronomin vanligtvis beteckning för den ljusaste stjärnan i varje stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitivform.
 4. alfa

  alfa, α, Α, den första bokstaven i det grekiska alfabetet.
 5. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 6. alfapartikel

  alfapartikel, heliumkärna som sänds ut vid radioaktivt sönderfall av vissa tunga atomkärnor.
 7. al-Fatah

  al-Fatah, al Fatḥ, palestinsk organisation bildad i slutet av 1950-talet av bland andra Yasir Arafat; namnet kan också tolkas som de omvända initialerna i Ḥarakat at-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasṭīnī, ’Palestinas nationella befrielserörelse’.

 8. Alfa Centauri

  Alfa Centauri, Rigel Kent, Rigil Kentaurus (’Kentaurens fot’), Toliman, α Centauri, himlens tredje ljusaste stjärna, magnitud −0,29, belägen i stjärnbilden Kentauren (latin Centaurus) och inte synlig från Sverige.

 9. alfa-linolensyra

  alfa-linolensyra, fleromättad fettsyra; se linolensyra.
 10. alfahelix

  alfahelix, α-helix, vanlig sekundärstruktur i proteiner.