1. latinska alfabetet

  latinska alfabetet, se latin (Språkstruktur).
 2. joniska alfabetet

  joniska alfabetet, en variant av det äldsta grekiska alfabetet, ursprungligen använt i de joniska städerna i Mindre Asien.
 3. internationella fonetiska alfabetet

  internationella fonetiska alfabetet, IPA, det system för fonetisk skrift som har antagits av IPA (International Phonetic Association).
 4. devanagari

  devanagari, sanskrit devanāgarī, den skrift som används för Indiens klassiska språk, sanskrit, för hindi och för flera andra moderna indoariska språk i nordvästra Indien.
 5. georgiska

  georgiska, gruzinska, ett kaukasiskt språk.
 6. arabiska

  arabiska, sammanfattande benämning på en grupp närbesläktade dialekter med ursprung i Arabiska halvöns norra och centrala delar.

 7. koptiska

  koptiska, ett språk som var talspråk i Egypten då kristendomen slog igenom.
 8. ryska

  ryska, östslaviskt språk.
 9. glagolitisk skrift

  glagolitisk skrift, glagolitiska, slavernas äldsta alfabet.
 10. bulgariska

  bulgariska, sydslaviskt språk, officiellt språk i Bulgarien.