1. alfamässing

    alfamässing, α-mässing, legering av koppar och (maximalt) 38 % zink med god formbarhet.
  2. mässing

    mässing, legering mellan koppar och i första hand zink.
  3. avzinkning

    avzinkning, selektiv korrosion av zinkhaltig legering, vanligen mässing, varvid zink reagerar med högre hastighet än övriga legeringselement.