1. alfaneuron

    alfaneuron, α-neuron, större nervcell med motorisk funktion i ryggmärgens framhorn.
  2. alfanumerisk

    alfanumerisk, beteckning för data, teckenuppsättningar, bildskärmar etc. vilka innehåller eller återger både bokstäver och siffror.
  3. alfanumerisk

    alfanumerisk [al`- el. -me´-] adj. ~t ORDLED: alfa--numer-isk
    Svensk ordbok