1. alfastimulerare

  alfastimulerare, α-stimulerare, detsamma som alfareceptorstimulerare.
 2. alfasönderfall

  alfasönderfall, α-sönderfall, en radioaktiv process där alfapartiklar (alfastrålning) utsänds spontant.
 3. alfastrålning

  alfastrålning, strålning som utgörs av alfapartiklar, dvs. atomkärnor av helium (med två protoner och två neutroner), och som kan utsändas från främst tunga, radioaktiva atomkärnor (se alfasönderfall).
 4. al-Fashir

  al-Fashir, stad i västra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 5. alfastrålning

  al`fastrålning subst. ~en ~ar ORDLED: alfa--strål-ning-en
  Svensk ordbok
 6. Isaac ben Jacob Alfasi

  Alfasi, Isaac ben Jacob, eller Rif (förkortning av Rabbi Isaac Fasi), 1013–1103, judisk talmudspecialist.
 7. alf

  alf, ett övernaturligt väsen, se alv.
 8. alfa

  alfa, egentligen α, reservbeteckning (med h som normalbeteckning) för värmeövergångskoefficient; SI-enhet watt per kvadratmeterkelvin (W/m 2K).
 9. Alf

  Alf, mansnamn, möjligen en nordisk motsvarighet till Adolf, senare förknippat med det övernaturliga väsendet alv.
 10. alfa

  alfa, egentligen α, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).