1. al-Fatah

  al-Fatah, al Fatḥ, palestinsk organisation bildad i slutet av 1950-talet av bland andra Yasir Arafat; namnet kan också tolkas som de omvända initialerna i Ḥarakat at-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasṭīnī, ’Palestinas nationella befrielserörelse’.

 2. al-Fatiha

  al-Fatiha, den första suran i Koranen.

 3. Al-Fatah

  Al-Fatah, palestinsk politisk organisation, se al-Fatah.
 4. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 5. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 6. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 7. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 8. Alfa

  Alfa, α, inom astronomin vanligtvis beteckning för den ljusaste stjärnan i varje stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitivform.
 9. alfa

  alfa, α, Α, den första bokstaven i det grekiska alfabetet.
 10. Alfa Centauri

  Alfa Centauri, Rigel Kent, Rigil Kentaurus (’Kentaurens fot’), Toliman, α Centauri, himlens tredje ljusaste stjärna, magnitud −0,29, belägen i stjärnbilden Kentauren (latin Centaurus) och inte synlig från Sverige.