1. Al-Fatah

  Al-Fatah, palestinsk politisk organisation, se al-Fatah.
 2. al-Fatiha

  al-Fatiha, den första suran i Koranen.

 3. al-Fatah

  al-Fatah, al Fatḥ, palestinsk organisation bildad i slutet av 1950-talet av bland andra Yasir Arafat; namnet kan också tolkas som de omvända initialerna i Ḥarakat at-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasṭīnī, ’Palestinas nationella befrielserörelse’.

 4. alf

  alf, ett övernaturligt väsen, se alv.
 5. alfa

  alfa, egentligen α, reservbeteckning (med h som normalbeteckning) för värmeövergångskoefficient; SI-enhet watt per kvadratmeterkelvin (W/m 2K).
 6. Alf

  Alf, mansnamn, möjligen en nordisk motsvarighet till Adolf, senare förknippat med det övernaturliga väsendet alv.
 7. alfa

  alfa, egentligen α, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 8. Alfa

  Alfa, α, inom astronomin vanligtvis beteckning för den ljusaste stjärnan i varje stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitivform.
 9. alfa

  alfa, α, Α, den första bokstaven i det grekiska alfabetet.
 10. alfa

  al´fa subst. ~t ~n ORDLED: alf-at
  Svensk ordbok