1. alf

  alf, ett övernaturligt väsen, se alv.
 2. alfa

  alfa, egentligen α, reservbeteckning (med h som normalbeteckning) för värmeövergångskoefficient; SI-enhet watt per kvadratmeterkelvin (W/m 2K).
 3. Alf

  Alf, mansnamn, möjligen en nordisk motsvarighet till Adolf, senare förknippat med det övernaturliga väsendet alv.
 4. alfa

  alfa, egentligen α, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 5. Alfa

  Alfa, α, inom astronomin vanligtvis beteckning för den ljusaste stjärnan i varje stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitivform.
 6. alfa

  alfa, α, Α, den första bokstaven i det grekiska alfabetet.
 7. alfa

  al´fa subst. ~t ~n ORDLED: alf-at
  Svensk ordbok
 8. alf

  alf [al´f äv. al´v] äv. 2alv [al´v] subst. ~en ~er [al´fer, al`fer äv. al´ver, al`ver] ORDLED: alf-en, alv-en
  Svensk ordbok
 9. Alf Henrikson

  Henrikson, Alf, född 9 juli 1905, död 9 maj 1995, författare och tidningsman, medarbetare i Dagens Nyheter från 1929.
 10. Alfa Centauri

  Alfa Centauri, Rigel Kent, Rigil Kentaurus (’Kentaurens fot’), Toliman, α Centauri, himlens tredje ljusaste stjärna, magnitud −0,29, belägen i stjärnbilden Kentauren (latin Centaurus) och inte synlig från Sverige.