1. Klein–Alfvéns kosmologi

  Klein–Alfvéns kosmologi, teori för universums struktur.
 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. Hugo Alfvén

  Alfvén, Hugo, född 1 maj 1872, död 8 maj 1960, tonsättare och dirigent, framstående företrädare för nationalromantiken i svensk musik.
 4. Hannes Alfvén

  Alfvén, Hannes, född 30 maj 1908, död 2 april 1995, fysiker, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm i teoretisk elektroteknik med mätteknik 1940–45, i elektronik 1946–63 och i plasmafysik 1963–73, 1968–89 verksam halva året vid University of California, Nobelpristagare i fysik 1970; brorson till Hugo Alfvén och far till Inger Alfvén.
 5. miljörörelsen

  miljörörelsen, sammanfattande benämning på folkrörelseorganisationer som består av dels lokala aktionsgrupper, dels riksorganisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Fältbiologerna, Framtiden i Våra Händer, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Greenpeace, Världsnaturfonden WWF, Det Naturliga Steget, dels också vissa forsknings- och utredningsinstitut, t.ex. Miljöcentrum och Ekocentrum.
 6. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.

 7. kör

  kör är en sånggrupp i en eller flera stämmor med flera personer i samma stämma.
 8. elegi

  elegi, i antikens poesi varje dikt, som är skriven på elegiskt versmått (elegiskt distikon).
 9. Orphei Drängar

  Orphei Drängar, OD, egentligen Sångsällskapet Orphei Drängar, akademisk manskör i Uppsala.
 10. Inger Alfvén

  Alfvén, Inger, född 1940, författare, dotter till Hannes Alfvén.