1. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 2. alg

  alg, se alger.
 3. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 4. algoritm

  algoritm, algorism, inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem.
 5. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 6. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 7. Algerietrevolten

  Algerietrevolten, algeriernas kamp 1954–62 för frigörelse från Frankrike.
 8. Alger

  Alger, arabiska Al-Jazāūir, huvudstad i Algeriet; 2,2 miljoner invånare (2010).
 9. alginater

  alginater, salter eller estrar av alginsyra, en gelbildande polysackarid som utvinns ur olika brunalgsarter.
 10. Al Gore

  Gore [gɔ:r], Albert (Al), Jr, född 31 mars 1948, amerikansk politiker (demokrat), ledamot av representanthuset 1977–85, senator 1985–92, vicepresident 1993–2000.