1. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 2. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 3. algoritm

  algoritm, algorism, inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem.
 4. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.

 5. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 6. Algerietrevolten

  Algerietrevolten, algeriernas kamp 1954–62 för frigörelse från Frankrike.
 7. Al Gore

  Gore [gɔ:r], Albert (Al), Jr, född 31 mars 1948, amerikansk politiker (demokrat), ledamot av representanthuset 1977–85, senator 1985–92, vicepresident 1993–2000.

 8. alg

  alg, se alger.
 9. Alger

  Alger, arabiska Al-Jazāūir, huvudstad i Algeriet; 2,2 miljoner invånare (2010).
 10. Alga

  Alga ®, varumärke för sällskapsspel inom BRIO-koncernen.