1. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 2. algblomning

  algblomning [al`j-] subst. ~en ~ar ORDLED: alg--blom-ning-en
  Svensk ordbok
 3. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 4. vattenblomning

  vattenblomning, detsamma som algblomning.
 5. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 6. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 7. plankton

  plankton kallas livsformer som driver omkring i hav och i sjöar och följer vattnets rörelser.
 8. miljöförstöring

  miljöförstöring innebär att människan skadar den omgivning hon själv lever i.
 9. Röda havet

  Röda havet, medelhav till Indiska oceanen vilket sträcker sig från den smala landförbindelsen mellan Afrika och Asien i norr omkring 2 200 km söderut till Bab-el-mandeb-sundet.

 10. bioindikator

  bioindikator, organism eller biologisk substans som används för att upptäcka exempelvis kemiska ämnen i miljön.