1. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 2. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 3. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 4. kommutativ algebra

  kommutativ algebra, algebra för vilken kommutativa lagar gäller.
 5. cylindrisk algebra

  cylindrisk algebra, inom matematisk logik en typ av algebraisk struktur som bygger på boolesk algebra.
 6. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.
 7. Clifford-algebra

  Clifford-algebra, en speciell typ av ring C( Q), som kan ordnas till en kvadratisk form Q på ett vektorrum V.
 8. Kac–Moody-algebra

  Kac–Moody-algebra , ett slags Lie-algebror (ej nödvändigtvis ändligdimensionella), som generaliserar de s.k. halvenkla Lie-algebrorna.
 9. algebrans fundamentalsats

  algebrans fundamentalsats säger att i det komplexa talområdet har varje algebraisk ekvation minst en (komplex) lösning.
 10. algebraisk talkropp

  algebraisk talkropp, talkropp som utom de rationella talen innehåller minst ett algebraiskt tal.