1. Brauer-grupp

    Brauer-grupp, matematiskt begrepp: additiv gruppstruktur på skevkropparna över en given kropp, definierad av den tyske algebraikern Richard Brauer ( 1901–77).
  2. algebra

    algebra, gren av matematiken.
  3. matematik

    matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.