1. algebraisk funktion

  algebraisk funktion, en kontinuerlig funktion h definierad i en öppen delmängd av det komplexa talplanet för vilken det finns ett polynom ƒ( x,  y) så att ƒ( x,  h( x)) = 0.
 2. funktionalanalys

  funktionalanalys, sammanfattande benämning på metoder, vanligen med en klart geometrisk och algebraisk karaktär, som renodlats ur den matematiska analysen och har ett brett användningsområde inom denna.
 3. elliptisk funktion

  elliptisk funktion, i matematiken beteckning för vissa dubbelperiodiska funktioner.
 4. algebraisk geometri

  algebraisk geometri, gren av matematiken som behandlar sambandet mellan algebraiska ekvationer och den geometriska strukturen hos deras lösningar.
 5. Niels Henrik Abel

  Abel, Niels Henrik, 1802–29, norsk matematiker.
 6. Henri Poincaré

  Poincaré, Henri, född 29 april 1854, död 17 juli 1912, fransk matematiker, teoretisk fysiker och vetenskapsteoretiker som genom sina nyskapande insatser haft ett avgörande inflytande på 1900-talets matematik och matematiska fysik.
 7. Riemann-yta

  Riemann-yta, en tvådimensionell, orienterad mångfald vilken Bernhard Riemann införde som det naturliga definitionsområdet för en algebraisk funktion.
 8. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 9. egenvärde

  egenvärde, matematisk term.
 10. singularitet

  singularitet, inom matematiken ett oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion.