1. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 2. algebraisk geometri

  algebraisk geometri, gren av matematiken som behandlar sambandet mellan algebraiska ekvationer och den geometriska strukturen hos deras lösningar.
 3. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 4. geometrisk ort

  geometrisk ort, läget av punkter som satisfierar ett eller flera geometriska villkor.
 5. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 6. aritmetik

  aritmetik, den del av matematiken som behandlar de fyra räknesätten.
 7. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 8. algebraisk kodteori

  algebraisk kodteori, teori för den transformation eller kodning av information som utförs för att eliminera fel som uppstår på grund av störningar vid överföring av informationen från en sändare till en mottagare.
 9. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 10. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.