1. Algenib

  Algenib, γ Pegasi, stjärna i stjärnbilden Pegasus, utmärkande Pegasuskvadratens sydöstra hörn (se Pegasus).
 2. Algena

  Algena, stad i norra Eritrea; för belägenhet se landskarta Eritrea.
 3. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 4. Alger

  Alger är huvudstad i Algeriet och har 2,2 miljoner invånare.
 5. alg

  alg, se alger.
 6. Alga

  Alga ®, varumärke för sällskapsspel inom BRIO-koncernen.
 7. alg

  alg [al´j] subst. ~en ~er [al´j-] ORDLED: alg-en
  Svensk ordbok
 8. algor mortis

  algor mortis, likkyla, ett dödstecken.
 9. Horatio Alger

  Alger, Horatio, 1832–99, amerikansk författare.
 10. Alger Hiss

  Hiss, Alger, 1904–96, amerikansk jurist och ämbetsman, 1950 fälld av domstol för mened och dömd till fem års fängelse.